Skänkvagnar. Rostfria tankar och behållare.

Rostfria tankar och behållare för olika produkter och ändamål, som t.ex. vatten, livsmedel, kemikalier eller...

Skänkvagnar

Skänkvagn

Behållare för dosering av flytande produkter med hjälp av övertryck. Med omrörare.

Rostfria behållare

Rostfria behållare

Valsning

Tillverkning av tankar upp till 70 kubikmeter.
Bilden är tagen under arbetet med att valsa upp en 50 kubiks tank.

Rostfria tankar

Tankar i rostfritt stål för olika vätskor
Tankar, olika storlekar och ändamål.