Specialprodukter i rostfritt stål

Här finns ett litet urval av specialgjorda produkter i rostfritt stål.
Vill ni ha en produkt tillverkad?
Vänd er då till oss!
Vi utför även legotillverkning av produkter i rostfritt stål.