Lyftar - Pneumatiska lyftar

Lyftar: Pneumatisk lyft

Dessa lyftar är avsedda för att underlätta last eller lossning av backar till bord, transportör, en annan behållare eller liknande.

 
Det här är en lämplig utrustning vid packning eller avpackning av alla typer av produkter.
Lyften kan även anpassas till andra typer av behållare.
 
Backarna lyfts upp med dubbelverkande pneumatikcylinder.
 
Cylindern manöveras i normala fall medelst spakventil, vilket innebär att lyften stannar idet läge den är när man släpper spaken.

Lyftar: Pneumatisk lyft