Ny delägare fr.o.m. 1 Feb

Fr.o.m. 1 Februari har Magnus Jorsell med ett förflutet i JORMEK gått in som ny delägare i Lydotec AB i Kågeröd, för att stärka upp bolaget och utveckla det vidare.

-Som ny delägare är en av mina huvuduppgifter att jobba aktivt med affärsutveckling tillsammans med hela vårt team och den nuvarande ägaren Johan Landin säger Magnus.
Lydotec grundades 1988 av Johans far Christer Svensson.
Namnet var tidigare Åstorps Rostfria men flyttade 1999 till Kågeröd.
Målsättningen är att vi skall fortsätta att växa och vara det naturliga valet som partner och leverantör av rostfria lösningar och produkter inklusive kringlösningar i enlighet med våra kunders behov.
Så vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med befintliga och nya kunder och med växande intresse för våra produkter och lösningar.
Kontakta oss, så berättar vi mer om hur vi kan optimera ditt nästa projekt/produkt.

Allt för att få ut maximalt beträffande såväl material som konstruktionslösningar och processer.

Både Magnus kunder och personal följde med till Lydotec, vilket breddar Lydotecs kundnytta.

Fr.o.m. den 1 Feb 2011 är Magnus Jorsell ny delägare i Lydotec AB, då han förvärvat Christer Svenssons andel av bolaget.

Företaget ägs numera av Johan Landin och Magnus Jorsell tillsammans.

Lydotec AB

Lydotec AB
Är ett företag där vi har specialicerat oss på att förädla rostfritt material. Allt från enstaka tempo i en tillverkningscykel, till färdigt projekt.
Vi är 24 st anställda och har produktion och kontor i Kågeröd.
Vi levererar till välkända företag innom livsmedels- och läkemedels branschen.
Funktion - Huvudansvar - Delansvar
Alla i företaget är individuellt kvalitetssäkrade. Vårt mål är att verka som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag. Vi eftersträvar att våra kunder alltid känner fullt förtroende för Lydotec AB.
Varje tjänst ska vara en rekommendation för kommande affärer. Personal som är engagerade i produktionsprocessen har kvalitetsansvar och därmed också ansvar för produkten.
Personalen ansvarar för att specificerad kvalitet uppnås vid genomförda aktiviteter inom respektive ansvarsområde. Personalen ansvarar också för att initiera åtgärder för att förhindra uppkomst av avvikelser från specificerade krav.
För att ytterligare förstärka kvalitetsarbetet mellan ledning och personal har LYDOTEC kontinuerliga informations och kvalitetsmöten.
Vårt motto lyder " våra kunder är inte beroende av oss, men vi är beroende av dem"

Lydotecs historia

Christer Svensson, grundare till Åstorps Rostfria (1988),och hans son Johan flyttade sin verksamhet från Åstorp till KG Lyftens före detta lokaler i Kågeröd.
I dessa tillverkade och levererade de
detaljer och kompletta maskiner till flera
större företag (kontakta oss för referenser), men sökte efter ett ben till att stå på, en egen produkt.
 
Olle Olsson, grundare till KG Lyften,och hans son Stefan har sedan 1996 jobbat med Industrilyften.
Verksamheten växte sig för stor i sin kostym,och många underleverantörer anlitades, varför en komplett samarbetspartner med de rätta resurserna söktes.
 
Olle och Christer kände varandra sedan
tidigare samarbete under KG Lyften-tiden.
Ny kontakt uppstod under Industrilyftens
jakt på underleverantörer.
Tyvärr kunde inte ÅRFAB hjälpa Industrilyften, då de hade samarbetsavtal med NIMO-KG.
Avtalet sades dock upp under sommaren 2003,och ett samarbete mellan Industrilyften och ÅRFAB startades.
Industrilyften flyttade sin verksamhet till
ÅRFAB´s lokaler,och ett fint samarbete
började med ÅRFAB
Därefter bytte ÅRFAB namn till LYDOTEC AB.
Så snart är Industrilyftens och ÅRFAB´s
historia slut,men ett nytt kapitel kan skrivas under Lydotec AB.
2011 kände Christer att det var dags att trappa ner på arbetet, och sålde sin andel till Magnus Jorsell.
Magnus kom från ett eget företag med 2 anställda, där den huvudsakliga verksamheten var industriservice.


Certifierade sedan 2009 12 01
Certifikat 5 S genom Voxline